Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha
w Nowem Bystrem

Wychowawcy klas:

Oddział przedszkolny  Alicja Słowik

Klasa 1 SP Marta Marduła

Klasa 2 SP Małgorzata Gądek

Klasa 3 SP Dorota Kulesza Libera

Klasa 4 SP Maciej Haras

Klasa 5 SP Mirosław Wróbel

Klasa 6 SP Małgorzata Kozieł

Klasa 7 SP Małgorzata Staszel

Klasa 8 SP Katarzyna Stoch 

 

 

Filia Słodyczki

Oddział przedszkolny Anna Cyrwus 

Klasa 1 SP Paulina Nędza

Klasa 2 SP Ewelina Waksmundzka

Klasa 3 SP Małgorzata Dziadkowiec

 

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Nowem Bystrem

Grono Pedagogiczne:

 

Dyrektor                    Anna Bartol

Wicedyrektor          Iwona Stokłosa

 

Sekretarz  Szkoły Małgorzata Gruszczyńska

Sekretarka Ewa Pawlikowska           

 

Nauczyciel                                 Przedmiot

     

Stokłosa Iwona                                  Pedagog Szkolny,

                                                                     Wychowanie do życia w rodzinie                     

Bafia Teresa                                          Geografia, Doradztwo zawodowe

Cyrwus Anna                                       Edukacja przedszkolna

Garbacz Paweł                                    Informatyka, Bibliotekarz

Gądek Małgorzata                            Edukacja wczesnoszkolna

Górz Smagacz Maria                        Religia, Logopedia

Haras Maciej                                         WF                                                                         

Klimowska Agata                               Biologia, Chemia, Przyroda

Kozieł Małgorzata                            Język angielski,

                                                                      Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Kulesza Libera Dorota                    Muzyka, Edukacja wczesnoszkolna,

                                                                     Zajęcia rozwijające kreatywność

Kułach Gabriela                                 Język polski

Lichaj Jolanta                                       Nauczyciel wspomagający

Łapczyńska Karolina                        Język angielski

Marduła Marta                                   Język niemiecki,

                                                                      Edukacja wczesnoszkolna,

                                                                     Zajęcia rozwijające kreatywność

Maśnica Władysława                     Historia

Nędza Paulina                                     Edukacja wczesnoszkolna,

                                                                     Opiekun świetlicy,

                                                                    Zajęcia rozwijające kreatywność

Piszczór - Malacina Barbara    Plastyka, 

Różak Robert                                     Fizyka

Słowik Alicja                                       Edukacja przedszkolna

Stoch Katarzyna                               Matematyka,  Robotyka

                                                                   Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Waksmundzka Ewelina              Edukacja wczesnoszkolna,

                                                                 Zajęcia rozwijające kreatywność

Winiarczyk Lech                            Edukacja dla bezpieczeństwa,

                                                                 Wiedza o społeczeństwie

Wróbel Mirosław                         Technika, świetlica, koło turystyczno -                                                                               krajoznawcze

 

 

                             

 
 

Strona Główna

Przydatne informacje

 Adres: 
Szkoła Podstawowa
w Nowem Bystrem
 

 Nowe Bystre 61,
 34-521 Ząb,
 Numer telefonu: 
 18 2071295 
 e-mail Szkoły:  

szkolanowebystre@poronin.pl

Szkoła Podstawowa z oddziałami klas 1 - 8 SP

Oddział Przedszkolny

Filia Szkoły na Słodyczkach

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Pytanie

       na

śniadanie

Do Hymnu